El reconeixement de la Universitat de Vic, el 1997, va ser un element de justícia territorial i un instrument dinamitzador per a la Catalunya central.

Comparteix:

  • La UVic-UCC té els seus orígens en els segles IX i X, quan es creen a Vic l’Escriptori i l’Escola Catedralícia, bressol de la futura universitat.
  • L’Escola Universitària de Mestres i els primers estudis d’Infermeria donen pas a l’actual projecte d’Universitat, concretat en un model singular de governança, amb quatre institucions federades.

Segles IX i X

Plaça en record del bisbe Oliba a Vic, en l’actualitat.
Plaça en record del bisbe Oliba a Vic, en l’actualitat.

Origen de l’actual Universitat en l'Escriptori i l'Escola Catedralícia que existien a Vic a l’edat mitjana.

Segles XVI-XVIII

Restes del mur de la Universitat Literària de Vic.
Restes del mur de la Universitat Literària de Vic.

1599

Creació de la Universitat Literària de Vic. El 26 de juny, el rei Felip III concedia a l’Estudi General de Vic el privilegi de graduar els estudiants en Arts i Filosofia.

Universitat de Cervera.
Universitat de Cervera.

1717

Tancament de la Universitat. Com a represàlia per la guerra de Successió, el rei Felip V va suprimir totes les universitats catalanes i va fundar la Universitat de Cervera.

Una de les imatges de l’estudiant de Vic.
Una de les imatges de l’estudiant de Vic.

1749

Fundació del Seminari de Vic, que implicava el retorn d’estudis superiors a la ciutat, ara de Teologia.

Segle XIX

Exterior de la Biblioteca Episcopal en l’actualitat.
Exterior de la Biblioteca Episcopal, en l’actualitat.

1873

Intent, sense èxit, de l’Ajuntament de la ciutat de refundar la Universitat de Vic. Presència d’institucions com la Biblioteca Episcopal i el Círcol Literari.

Segle XX

Promoció de l’Escola Femenina d’Ajudants Tècnics Sanitaris Osona.
Promoció de l’Escola Femenina d’Ajudants Tècnics Sanitaris Osona.

1974

Creació de l’Escola Femenina d’Ajudants Tècnics Sanitaris Osona, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Entrada de l’Escola Universitària de Mestres Jaume Balmes de Vic.
Entrada de l’Escola Universitària de Mestres Jaume Balmes de Vic.

1977

Creació de l’Escola Universitària de Mestres Jaume Balmes de Vic, adscrita a la Universitat de Barcelona.

Inauguració de la seu d’Eumo Editorial a l’edifici G, la Caseta, a la Universitat de Vic (1992).
Inauguració de la seu d’Eumo Editorial a l’edifici G, la Caseta, a la Universitat de Vic (1992).

1979

Creació d’Eumo Editorial.

Estudiants de l’Escola Universitaria d’Infermeria d’Osona durant un curs d’introducció a l’administració d’infermeria.
Estudiants de l’Escola Universitària d’Infermeria d’Osona durant un curs d’introducció a l’administració d’infermeria.

1981

Creació de l’Escola Universitària d’Infermeria d’Osona, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Local d’Eumogràfic (1998).
Local d’Eumogràfic (1998).

1984

Creació d’Eumogràfic, estudi de disseny.

Logotip de la Fundació Universitària Balmes.
Logotip de la Fundació Universitària Balmes.

1985

Constitució de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) com a entitat titular de les escoles universitàries de Mestres i d’Infermeria, i d’Eumo Editorial i Eumogràfic.

Vista aèria dels Estudis Universitaris de Vic.
Vista aèria dels Estudis Universitaris de Vic.

1987

Creació de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials d’Osona. 1987-1988, primer curs dels Estudis Universitaris de Vic amb tres escoles: Mestres, Infermeria i Estudis Empresarials.

Laboratori de l’Escola Universitària Politècnica d’Osona (1989).
Laboratori de l’Escola Universitària Politècnica d’Osona (1989).

1989

Creació de l'Escola Universitària Politècnica d'Osona.

Acte de graduació de la 3a promoció de la llicenciatura de Traducció i Interpretació.
Acte de graduació de la 3a promoció de la llicenciatura de Traducció i Interpretació.

1993

Creació de la Facultat de Traducció i Interpretació.

A les escales del Parlament de Catalunya, el dia de l’aprovació del reconeixement de la Universitat de Vic, el 21 de maig de 1997.
A les escales del Parlament de Catalunya, el dia de l’aprovació del reconeixement de la Universitat de Vic, el 21 de maig de 1997.

1997

Aprovació de la Llei de reconeixement de la Universitat de Vic per unanimitat del Parlament de Catalunya.

Segle XXI

Interior de les instal·lacions de BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona.
Interior de les instal·lacions de BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona.

2008

Incorporació de BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona, com a centre adscrit.

Exterior de l’edifici d’EADA Business School.
Exterior de l'edifici d’EADA Business School.

2010

Incorporació d’EADA Business School, com a centre adscrit.

Exterior de l’edifici d’ESERP Business School.
Exterior de l’edifici d’ESERP Business School.

2013

Incorporació d’ESERP Business School, com a centre adscrit.

A les escales del Parlament de Catalunya, el dia de la signatura del contracte federatiu entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages.
A les escales del Parlament de Catalunya, el dia de la signatura del contracte federatiu entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages.

2014

Acord de federació entre la FUBalmes i la Fundació Universitària del Bages (FUBages). La Universitat passa a denominar-se Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Exterior de l’edifici de la Farinera, seu del Campus Professional de la UVic-UCC a Vic.
Exterior de l’edifici de la Farinera, seu del Campus Professional de la UVic-UCC a Vic.

2014

Creació del Campus Professional per impartir-hi cicles formatius de grau superior.

Logotip de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut.
Logotip de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut.

2015

Creació de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut.

Exterior de la seu de Granollers.
Exterior de la seu de Granollers.

2016

Creació de la seu de Granollers de la UVic-UCC.

Federació amb la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, Casa Ricart.
Federació amb la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, Casa Ricart.

2016

Federació amb la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut.

Exterior de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.
Exterior de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

2017

Inici dels estudis de la Facultat de Medicina.

Signatura de l’acord de federació amb Fundació Elisava.
Signatura de l’acord de federació amb Fundació Elisava.

2020

Federació amb la Fundació Privada Elisava, Escola Universitària.

25 anys de la UVic.
25 anys de la UVic.

2022

Commemoració dels 25 anys de la UVic-UCC.

Comparteix: